DEZVOLTAT DE:                              SPRIJINIT DE:

S-a lansat FePAL - Federația Părinților și Aparținătorilor Legali din România

Vineri, 28 februarie 2020, a avut loc la București evenimentul PĂRINȚI 2.0, în cadrul căruia a fost lansată FePAL - Federația Părinților și Aparținătorilor Legali din România.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului PARENTNET - pentru o mișcare autentică a părinților în școli de periferie, proiect realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, un program dezvoltat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în parteneriat cu Romanian American Foundation, sprijinit de Enel România și Ursus Breweries (www.inovarecivica.fdsc.ro).

Tânără federație a părinților, FePAL reprezintă interesele asociațiilor de părinți și aparținători legali, pe ale organizațiilor active în educație, precum și pe ale grupurilor informale reprezentative.

Evenimentul a reunit peste 70 de reprezentanți ai părinților, elevilor, autorităților relevante, specialiștilor, organizațiilor neguvernamentale și presei. Agenda a cuprins atât intervenții ale unor invitați reprezentativi pentru școala românească, cât și discuții libere și relaționare între participanți.

Printre vorbitori au fost:

Corina ATANASIU – Președinte FePAL, Daniela VIȘOIANU – Consilier al ministrului educației, Tudor CHIRILĂ – Initiatorul Campaniei ”Vă uniți pentru EDUCAȚIE?”, Tudor PANAIT – Vicepreședinte Consiliul Național al Elevilor, Cristina TUNEGARU – Profesor, Marcel BARTIC – Director Școala Little London, Andreea IONESCU – Fondator Grupul de inițiativă Părinții cer Schimbare, Roxana PARASCHIV – Coordonator SALVAȚI COPIII, Simona CIFF – Psiholog/ trainer.

O intervenție inedită a fost aceea a dnei. Carmen ION – Profesor și inițiatoare a festivalului de trailere BOOVIE, care a însoțit grupul de organizatori elevi ai Boovie, Bogdan TOFĂLEANU și Iulian BRÂNZOI, elevi ai Colegiului Național Pedagogic Spiru Haret din Focșani, și de Radu BĂDILAȘ, fost elev al Colegiului Național Unirea din Focșani, acum student în UK.

Vorbitorii au subliniat importanța implicării părinților în comunitățile școlare, precum și acceptarea acestora ca parteneri egali în formularea politicilor publice din educație. Scurta activitate a FePAL a fost deja valorizată de către decidenți prin includerea acesteia în grupul de lucru pentru procedurile de aplicare a Legii anti-bullying precum și prin includerea în comisia de avizare a programelor și a planurilor cadru ce urmează a fi dezvoltate în perioada imediat următoare.