DEZVOLTAT DE:                              SPRIJINIT DE:

Apeluri proiecte 2020

În cadrul componentei Inovare Civică, Apelul 2020, au fost propuse spre finanțare 7 inițiative, valoarea totală a finanțării fiind de peste 158.000 de lei. Apelul de proiecte 2020 a fost lansat cu sprijinul Enel România.

 

EN-POWER – Profilul consumatorilor de energie vulnerabili din Regiunea Nord Est și împuternicirea acestora pentru accesul la surse regenerabile de electricitate pentru gospodăriile lor

Proiect derulat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale - FONSS

Durată: 2,5 luni

Localități: Iași, regiunea Nord-Est

Buget proiect: 23.900,00 lei

Domeniu: Componenta Inovare Civică

SCOP: Dezvoltarea capacității FONSS (prin Centrul de Urgențe Sociale Iași) de a sprijini consumatorii de energie vulnerabili din regiunea Nord Est în identificarea și implementarea unor soluții eficiente și sustenabile de acces la surse de energie pentru gospodăriile lor, în contextul eforturilor de reducere a sărăciei și de creștere a gradului lor de incluziune socială.

Proiectul își propune alcătuirea profilului general al consumatorului de energie vulnerabil din regiunea Nord Est, crearea unei platforme permanente de comunicare, informare și asistență personalizată, identificarea unor soluții eficiente și sustenabile de acces la surse de energie și stabilirea unor punți de colaborarea cu autoritățile locale.

Primii pași spre soluții alternative de eficientizare energetică în comuna Cojasca

Proiect derulat de Asociația „FDP – Protagoniști în educație”

Durată: 2,5 luni

Localități: Comuna Cojasca

Buget proiect: 23.980,00 lei

Domeniu: Componenta Inovare Civică

SCOP: Prin activitățile sale, proiectul propune evaluarea situației energetice a tuturor locuințelor din Iazu și va evalua posibilitatea accesului la energie pentru 20 dintre cele mai vulnerabile familii.

   

La barăci: fără curent, fără apă, fără acte

Proiect derulat de Asociația Make Better

Durată: 2,5 luni

Localități: Național

Buget proiect: 23.800,00 lei

Domeniu: Componenta Inovare Civică

SCOP: Proiectul își propune următoarele activități: realizarea unei hărți a așezărilor informale, identificarea de organizații locale și instituții interesate, diseminarea către instituții interesate de metodologia de intervenție.

Orașul ajută – Masă caldă nevoiașilor

Proiect derulat de Asociația Divers

Durată: 2,5 luni

Localități: Tîrgu Mureș, Sîngeorgiu de Mureș

Buget proiect: 23.514,00 lei

Domeniu: Componenta Inovare Civică

SCOP: Proiectul își propune creșterea numărului de beneficiari și asigurarea sustenabilității programului "Masă caldă nevoiașilor", realizat exclusiv prin voluntariat.

AURORA START

Proiect derulat de Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară

Durată: 2,5 luni

Localități: Județul Iași

Buget proiect: 24.000,00 lei

Domeniu: Componenta Inovare Civică

SCOP: Facilitarea accesului unui grup de fete cu vârste între 11-19 ani, victime ale abuzului și violenței domestice sau aflate în situație de vulnerabilitate emoțională și economică din mediul rural, din comunele adiacente municipiului Iași, la servicii integrate de calitate în scopul ieșirii din situația de criză și îmbunătățirii calității vieții prin înființarea grupului de suport pilot AURORA START.

În secundar, proiectul își propune să testeze diverse acțiuni integrate sub umbrela acestui grup de suport, să folosească modelul pentru dezvoltarea unor grupuri similare în viitor și să dezvolte un sistem de management al voluntarilor.

Refresh

Proiect derulat de CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică

Durată: 2,5 luni

Localități: Național

Buget proiect:  24.000,00 lei

Domeniu: Componenta Inovare Civică

SCOP: Proiectul va sprijini dezvoltarea CeRe în două direcții: organizare comunitară în comunități rurale sărace și împrospătarea formatului Galei Participării Publice prin aducerea evenimentului mai aproape de premianți și de comunitățile lor.

Procesul de planificare ș învățare va ajuta echipa CeRe să adapteze metodele folosite în București la specificitățile unei intervenții derulate în mediu rural sărac.

 

Suport TIC pentru părinți/bunici de școlari mici

Proiect derulat de Asociația pentru solidaritate, cultură, educație și dezvoltare

Durată: 2,5 luni

Localități: Râmnicu Sărat

Buget proiect: 22.520,00 lei

Domeniu: Componenta Inovare Civică

SCOP: Proiectul își propune inițierea părinților/bunicilor copiilor de vârstă școlară mică, aparținând familiilor defavorizate, în utilizarea calculatorului și a platformelor educaționale, cu scopul de a-i sprijini pe cei mici în învățarea online. De asemenea, proiectul are și o componentă de dezvoltare organizațională, prin crearea unui site al organizației.