DEZVOLTAT DE:                              SPRIJINIT DE:

Apeluri proiecte 2016

Componenta Mobilizare civică în vederea accesului îmbunătățit la energie

Cinci inițiative pentru îmbunătățirea accesului la energie sunt finanțate în 2016 cu aproximativ 300.000 de lei prin noua componentă realizată în parteneriat cu Enel România, denumită Mobilizare civică în vederea accesului îmbunătățit la energie. În cadrul său, au fost înscrise în competiție 40 de idei, de la proiecte educaționale și campanii ce îndeamnă la consum responsabil, la proiecte vizând identificarea de surse alternative de energie. Mai multe detalii se găsesc în comunicatul de presă disponibil aici.

Lista completă a proiectelor finanţate în cadrul acestei componente este disponibilă aici.

Încălzirea locuințelor prin utlizarea biomasei

Proiect derulat de ASCED – Asociația pentru Solidaritate, Educație, Cultură și Dezvoltare

 

Durată: 12 luni

Localități: Traian, Roșiori

Buget proiect: 60,000.00 lei

Domeniu: Mobilizare civică în vederea accesului îmbunătățit la energie

 

SCOP: Rezolvarea problemei privind încălzirea locuințelor în anotimpul rece, pentru familiile dezavantajate din comunele Traian (județul Ialomița) și Roșiori (județul Brăila).

Eco-Eficient

Proiect derulat de Fundația TERRA Mileniul III

 

Durată: 12 luni

Localități: Național

Buget proiect: 59,998.75 lei

Domeniu: Mobilizare civică în vederea accesului îmbunătățit la energie

 

SCOP: Creșterea nivelului de educație privind utilizarea eficientă a energiei în comunitate. Acesta se subscrie nevoilor identificate în documentele de planificare strategică la nivel național în domeniul energiei și al eficienței energetice.

Casa extensibilă – Clubul amatorilor de eco-inovație aplicată

Proiect derulat de Asociația D'Avent

 

Durată: 7 luni

Localități: București

Buget proiect: 60,000.00 lei

Domeniu: Mobilizare civică în vederea accesului îmbunătățit la energie

 

SCOP: Crearea unui cadru de învățare și inspirație în materie de practici de generare/consum energetic responsabil, concomitent cu inițierea unei comunități de eco-inovație aplicată.

Urban Energy 100% - Creșterea accesului la energie electrică în mediul urban

Proiect derulat de Centrul pentru Dezvoltare Urbană și Teritorială

 

Durată: 6 luni

Localități: București

Buget proiect: 52,250.00 lei

Domeniu: Mobilizare civică în vederea accesului îmbunătățit la energie

 

SCOP: Identificarea și evaluarea problemelor în zonele cu probleme de acces la energie electrică și siguranță în exploatare din București și identificarea de soluții clasice sau alternative pentru rezolvarea acestora.

Energy Hero

Proiect derulat de Centrul Român de Politici Economice CEROPE

 

Durată: 9 luni

Localități: București

Buget proiect: 60,000.00 lei

Domeniu: Mobilizare civică în vederea accesului îmbunătățit la energie

 

SCOP: De a contribui la formarea unor cetățeni responsabili și informați, care utilizează eficient energia electrică și termică.

 

Componenta Inovare civică

În cadrul componentei Inovare Civică, apelul 2016,  au fost propuse spre finanțare 18 inițiative. Lista finală a proiectelor contractate este disponibilă aici.

 

Interacțiune ONG - autorități pentru protejarea patrimoniului parcurilor naturale și naționale din sudul Banatului

Proiect derulat de Grupul Ecologic de Colaborare Filiala Nera Caraș-Severin

 

Durată: 12 luni

Localități: Anina, Oravița, Moldova Nouă, Sasca Montană, Bozovici, Șopotu Nou, Lăpușnicu Mare, Carașova, Ciudanovița, Berzasca, Socol, Pojejena, Dubova, Svinița

Buget proiect: 45,000.00 lei

Domeniu: Inovare civică

 

SCOP: Implicarea GEC Nera în monitorizarea politicilor publice de stopare a principalelor agresiuni împotriva mediului ce se produc în aria proiectului şi formularea de propuneri de combatere a acestor agresiuni.

Câte drepturi atâtea instituții

Proiect derulat de Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România - Comitetul Helsinki

 

Durată: 12 luni

Localități: București

Buget proiect: 54,000.00 lei

Domeniu: Inovare civică

 

SCOP: Eficientizarea sistemului național de protecție a drepturilor omului.

Centrul pentru comunitatea Tei

Proiect derulat de Centrul de Resurse pentru participare publică

 

Durată: 12 luni

Localități: București

Buget proiect: 58,410.00 lei

Domeniu: Inovare civică

 

SCOP: Activarea primului centru comunitar grassroots din Bucureşti.

Comunități vigilente: creșterea vitezei de reacție a cetățenilor în probleme de urbanism

Proiect derulat de Fundația Eco-Civica

 

Durată: 8 luni

Localități: București

Buget proiect: 58,000.00 lei

Domeniu: Inovare civică

 

SCOP: Scopul proiectului este dezvoltarea spiritului civic și a vigilenței cetățenilor în ceea ce privește proiectele urbanistice cu potențial impact asupra comunității.

Cetățenie activă în comunități: Școala pentru Democrație 2016

Proiect derulat de Expert Forum

 

Durată: 8 luni

Localități: Național

Buget proiect: 60,000.00 lei

Domeniu: Inovare civică

 

SCOP: De a crește gradul de conștientizare cu privire la metodele aplicate de învățare pentru profesori și de a le dezvolta capacitatea de a disemina aspecte fundamentale legate de statul de drept și principiile democrației în cadrul cursurilor.

Adoptă un consilier!

Proiect derulat de Asociația Pro Democrația Club Brașov

 

Durată: 12 luni

Localități: Brașov

Buget proiect: 59,992.00 lei

Domeniu: Inovare civică

 

SCOP: Stimularea consilierilor locali pentru consultare publică și informarea cetățenilor municipiului Brașov.

Com'on, where to?

Proiect derulat de Asociația Culturală Noi

 

Durată: 10 luni

Localități: Cluj

Buget proiect: 60,000.00 lei

Domeniu: Inovare civică

 

SCOP: Coagularea grupurilor de inițiativă civică din Cluj, în special foști beneficiari ai proiectului Com’On.

Dialoguri despre Educație: monitorizarea instituțiilor publice din educație, implicarea cetățenilor în luarea deciziilor

Proiect derulat de Centrul pentru Politici Educaționale

 

Durată: 8 luni

Localități: București

Buget proiect: 59,200.00 lei

Domeniu: Inovare civică

 

SCOP: De a asigura fundamentarea, coerența și continuitatea în dezvoltarea si implementarea politicilor publice din educație prin implicarea societatii civile.

City Hackathon

Proiect derulat de Centrul pentru Dezvoltare Urbană și Teritorială

 

Durată: 8 luni

Localități: București

Buget proiect: 60,000.00 lei

Domeniu: Inovare civică

 

SCOP: Implicarea activă a cetățenilor pentru rezolvarea unor probleme ale orașului și facilitarea comunicării dintre locuitori și autoritățile locale.

30 de Consilii Școlare ale Elevilor decid că implicarea în comunitate a liceenilor este o prioritate

Proiect derulat de Filiala Tecuci-Asociația Semper Musica

 

Durată: 12 luni

Localități: Galați, Tecuci, Berești, Târgu Bujor, Corod, Cudalbi, Pechea, Tudor Vladimirescu

Buget proiect: 52,489.50 lei

Domeniu: Inovare civică

 

SCOP: Creșterea accesului a 30 de CJE-uri la tool-uri de educație nonformală și informații legate de evenimente de implicare în comunitate a tinerilor.

ALERT - Proiect de conștientizare a riscului seismic în București. Etapa de consolidare.

Proiect derulat de Centrul Român pentru Inovație în Dezvoltare Locală

 

Durată: 6 luni

Localități: București

Buget proiect: 60,000.00 lei

Domeniu: Inovare civică

 

SCOP: Responsabilizarea (1)rezidenților clădirilor cu risc seismic și (2)instituțiilor publice cu rol de decizie și acțiune, în a lua măsuri pentru a preveni și diminua efectele negative ale unui potențial cutremur de intensitate ridicată.

Craiova - Cetatea Tinerilor nu a Banilor

Proiect derulat de Asociația Femei Cu Perpectivă din România

 

Durată: 6 luni

Localități: Craiova

Buget proiect: 39,300.00 lei

Domeniu: Inovare civică

 

SCOP: Creșterea gradului de implicare al tinerilor în a influența procesul de luare a deciziilor la nivel local. Scopul secundar al proiectului este familiarizarea cu L544/2001 in rândul tinerilor din Municipiul Craiova.

Mai Responsabili - platformă de evaluare a serviciilor publice

Proiect derulat de Centrul pentru Inovare Publică

 

Durată: 10 luni

Localități: București

Buget proiect: 56,000.00 lei

Domeniu: Inovare civică

 

SCOP: Îmbunătățirea calității serviciilor autorităților publice din România.

Certificate verzi numai pentru investiții verzi!

Proiect derulat de Federația Coaliția Natura 2000

 

Durată: 12 luni

Localități: Național

Buget proiect: 59,000.00 lei

Domeniu: Inovare civică

 

SCOP: Elaborarea unui set de criterii de biodiversitate pentru clasificarea investițiilor existente și calificarea investițiilor viitoare.

Radio DeVis - Comunitatea on - Air

Proiect derulat de Asociatia Devision

 

Durată: 12 luni

Localități: Național

Buget proiect: 59,950.00 lei

Domeniu: Inovare civică

 

SCOP: Considerăm că este important să îi educăm și să îi formăm pe viitorii cetățeni ai țării în spiritul cetățeniei active, implicării în comunitate și credem că înființarea unui radio comunitar itinerant care să se "plimbe" prin școlile, liceele și universitățile brașovene și sibiene este instrumentul perfect pentru creșterea gradului de conștientizare și a implicării copiilor și tinerilor.

Să ne implicăm în dezvoltarea comunității noastre!

Proiect derulat de Centrul de Resurse pentru Incluziune Socială CRIS

 

Durată: 6 luni

Localități: Filipeștii de Târg

Buget proiect: 59,500.00 lei

Domeniu: Inovare civică

 

SCOP: Creșterea participării civice a cetățenilor din comuna Filipeștii de Târg, Județul Prahova pentru a contribui la dezvoltarea comunității.

START - Reducerea consumului dăunator de alcool în România

Proiect derulat de Asociația Persoanelor cu Probleme legate de consumul de Alcool

 

Durată: 12 luni

Localități: București, Vaslui, Craiova

Buget proiect: 60,000.00 lei

Domeniu: Inovare civică

 

SCOP: Prin prezentul proiect, asociația A.P.P.A își propune să contribuie la lansarea activității Consiliului Național în vederea începerii elaborării unei strategi naționale pentru reducerea consumului dăunător de alcool în România.

Adolescenții înțeleg și accesează instituțiile statului

Proiect derulat de Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate

 

Durată: 12 luni

Localități: București

Buget proiect: 59,400.00 lei

Domeniu: Inovare civică

 

SCOP: Să contribuie la sprijinirea participării adolescenților la viață comunității și la încurajarea interacțiunii dintre adolescenți și instituțiile statului.