DEZVOLTAT DE:                              SPRIJINIT DE:

Centre de Resurse ale Comunității

Această componentă este dedicată în exclusivitate organizaţiilor comunitare locale înfiinţate de-a lungul anilor cu sprijinul OMV Petrom, comunitățile vizate fiind: Schela (jud. Galați), Zemeș şi Moineşti (jud. Bacău), Suplacu de Barcău (jud. Bihor), Bustuchin (jud. Gorj), Poboru (jud. Olt), Baicoi (Jud Prahova), Manesti (jud Damboviţa), Talpa (Jud. Giurgiu), Poeni şi Siliştea (Jud. Giurgiu), Işalniţa (Jud. Dolj), Telega, Gornet și Boldeşti Scăeni (jud. Prahova). Activitățile suport și finanţările nerambursabile acordate în această componentă sunt finanțate, de asemenea, de OMV Petrom.

OBIECTIVUL este acela de a sprijini proiecte care vizează identificarea și adresarea/rezolvarea nevoilor comunității într-o manieră participativă și prin implicarea activă a membrilor acesteia.

Componenta dedicată organizațiilor comunitare urmărește să sprijine:

  • activităţi ce privesc dezvoltarea organizaţională;
  • activităţi destinate creşterii angajabilităţii în rândul membrilor comunităţii;
  • activităţi destinate dezvoltării unor abilităţi de viaţă pentru copii şi tineri;
  • activități de capacitare a cetățenilor - formare, mentorat, facilitare comunitară, etc., pentru adresarea nevoilor comunităţii din care provin;
  • activităţi ce îţi propun atragerea de persoane resursă care să susţină dezvoltarea CERC-urilor, implicarea activă a membrilor; atragerea, pregătirea şi motivarea voluntarilor de implicare în acţiuni comunitare, etc;
  • activităţi ce privesc îmbunătăţirea guvernanţei locale, incluzând aspecte ce privesc democraţia participativă şi implicarea în luarea deciziilor la nivel comunitar;
  • activități de promovare și informare a tuturor factorilor interesați asupra posibilităților de implicare la nivel comunitar în activități specifice prin intermediul a diverse mijloace – consultări, forum-uri, dezbateri, cafenele publice, simulări, etc, urmate de acţiuni de implicare efectivă;
  • activități de promovare a dialogului structurat și a utilizării mecanismelor de consultare şi participare publică între cetățeni și autoritățile locale/centrale.

 

CINE POATE SOLICITA FINANȚARE:

Exclusiv organizaţiile neguvernamentale fără scop lucrativ, cu sediul în comunităţile menţionate, beneficiare în anii anteriori ale sprijinului OMV Petrom în cadrul programului de suport pentru Centrele de Resurse ale Comunității.  (CERC-uri).

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Întrebările referitoare la această componentă se pot transmite prin e-mail la adresa stef@fdsc.ro sau telefonic la 021-3100181, Persoana de contact: Ștefania Andersen.