DEZVOLTAT DE:                              SPRIJINIT DE:

Fundația Mână în Mână - Copii implicați pentru un viitor mai bun în comuna Corbasca

Începând cu luna aprilie, timp de 10 luni, copiii din comuna Corbasca, județul Bacău se vor putea implica pe plan civic în identificarea și soluționarea problemelor din comunitatea lor. Printr-un proiect Photovoice - “Copii implicați pentru un viitor mai bun în comuna Corbasca”, în valoare de 60.000 lei și finanțat prin Fondul pentru Inovare Civică, copiii vor putea capta imagini care să surprindă cel mai bine problemele cu care se confruntă în propria comunitate.  Proiectul este implementat de Fundația Mână în Mână din Bacău în parteneriat cu Primăria Comunei Corbasca și Fundația de Sprijin Comunitar din Bacău.  

Grupul țintă al proiectului este format din copii români și copii rromi, obiectivul principal fiind combaterea segregării și discriminării celor din comunitatea rromă. Activitățile derulate în cadrul proiectului contribuie la scăderea gradului de discriminare din comunitatea din Corbasca cu privire la populația de etnie rromă, creșterea nivelului de integrare socială și comunitară a acestora și totodată la schimbarea de mentalități privind populația rromă. Pe termen lung, la nivel comportamental, demersurile realizate la nivelul fiecărei categorii de grup țintă (copii, reprezentanți U.A.T.)  va contribui la crearea unui mediu social echitabil și sustenabil pentru generațiile viitoare din comunitate.

„Prin proiect, specialiști și voluntari ai Fundației Mână în Mână își propun să demonstreze succesul unui anumit model de implicare comunitară pentru un grup de beneficiari, a căror implicare în comunitate este de obicei scăzută sau foarte scăzută. Copiii, beneficiarii direcți ai acestei activități, sunt viitorii cetățeni de mâine și este esențial ca aceștia să cunoască noțiuni de responsabilitate socială, participare civică, voluntariat etc pentru a putea contribui în mod direct la rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitatea în care trăiesc”, a declarat Gabriela Dragu, coordonator proiect - expert dezvoltare comunitară. 

Evenimentele ce vor fi organizate în comună vor permite interacțiunea celor 2 grupuri etnice - români și rromi, într-un cadru inovativ care va facilita comunicarea și conștietizarea problemelor comune dar și specifice pentru fiecare grup.

Astfel, 45 de copii din cadrul Clubului cu Lipici Scărișoara (aflat în administrarea partenerului – Fundația de Sprijin Comunitar) și  45 elevi ai Șc. Gimnaziale Băcioiu vor fi implicați într-un program de photovoice și implicare comunitară. Aceștia vor fotografia problemele comunității în care trăiesc, le vor discuta în cadrul unor întâlniri periodice și vor găsi soluții împreună, iar la final vor prezenta toată activitatea reprezentanților U.A.T. și împreună cu aceștia vor soluționa problemele menționate.

 

***

Acest comunicat face parte din activitățile proiectului “Copii Implicați pentru un viitor mai bun în comuna Corbasca”, realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program dezvoltat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în parteneriat cu Romanian-American Foundation, sprijinit de Enel România, Raiffeisen Bank și Ursus Breweries.