DEZVOLTAT DE:                              SPRIJINIT DE:

Campanie publică de sensibilizarea populației și monitorizarea alternativă a mediului pe teritoriul Serbiei

Grupul Ecologic de Colaborare Nera (GEC NERA), organizaţie nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit, a realizat în 15 august 2020 o campanie publică de sensibilizarea populației și monitorizarea alternativă a stării factorilor de mediu și a biodiversității pe teritoriul localităților Golubac, Veliko Gradište, Bela Crkva, Požeženo și Zatonje în cadrul proiectului 337 ROS NET2 "Rețea ROmania Serbia pentru evaluarea și diseminarea impactului activităților miniere de cupru asupra calității apei în zona transfrontalieră".

Activitățile s-au făcut de către 12 voluntarii ai GEC NERA în cooperare cu voluntari ecologiști de la Asociația AURORA din Bela Crkva, special instruiți pentru implementarea proiectului, și au vizat impactul polurii cursurilor de apă și a terenurilor agricole cu deșeuri de metale grele transportate de vânt care, în timp,  au provenit  de la iazul Tăușani - Boșneag din Moldova Nouă.

Concluziile activității de monitorizare vor fi incluse într-un raport detaliat care va fi înaintat autorităților cu responsabilități directe în protecția mediului din România și Serbia.

Proiectul este implementat în perioada 10 septembrie 2019 – 9 august 2021 iar principalul rezultat îl constituie realizarea unui studiu asupra calității apelor de suprafață și subterane afectate de minerit, în special de depozitele de deșeuri miniere din zonele de exploatare a minereului de cupru de la Moldova Nouă și Bor.

Partenerul leader al proiectului este Universitatea de Vest Timișoara iar parteneriatul îi mai include pe Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor (Institutului pentru Minerit și Metalurgie Bor) și Grupul Ecologic de Colaborare NERA (GEC NERA).