DEZVOLTAT DE:                              SPRIJINIT DE:

APEL 2019 - FONDUL PENTRU INOVARE CIVICA

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) lansează apelul pentru propuneri 2019 al Fondului pentru Inovare Civică (CIF).  CIF este un program de finanțare adresat organizațiilor neguvernamentale, lansat în 2012 și dezvoltat  începând cu 2015 în parteneriat cu Romanian-American Foundation.  

Obiectivul programului de finanțare

Fondul pentru Inovare Civică își propune să sprijine inițiative și acțiuni civice inovatoare ale organizațiilor neguvernamentale din România, responsabilizarea și creșterea participării active a cetățenilor pentru a contribui la dezvoltarea comunității.   

Prin intermediul apelului de proiecte din anul 2019 vor fi sprijinite inițiative în următoarele domenii:

  • Mobilizarea și responsabilizarea cetățenilor
  • Acțiuni de advocacy și monitorizare a instituțiilor/ autorităților publice
  • Educație civică, dublată de implicarea copiilor și tinerilor în viața comunității

 

Organizațiile care au beneficiat de două sau mai multe finanțări începând cu 2015 prin Fondul pentru Inovare Civică NU vor beneficia de finanțare în cadrul acestui apel. O organizație poate depune cel mult o scrisoare de intenție în calitate de solicitant.

Mai multe informații cu privire la eligibilitatea solicitantului și a partenerilor se regăsesc în Ghidul Solicitantului.

Valoarea finanțărilor

Valoarea estimativă a finanțărilor acordate va fi de maxim 60.000 Lei / proiect.

Contribuția proprie nu este obligatorie, dar sunt apreciate proiectele care aduc co-finanțare indiferent de linie/ capitol de buget.

Durata proiectelor

În cadrul acestui program de finanțare, durata recomandată pentru implementarea proiectelor este cuprinsă între 4 și 8 luni.

Modalitate de aplicare

Procedura de aplicare constă inițial în completarea unei Scrisori de Intenție (fără alte anexe suplimentare), prin care solicitanții își prezintă intenția de a participa în cadrul apelului Fondului pentru Inovare Civică 2019, exclusiv printr-un sistem de aplicare online. Solicitanții ai caror Scrisori de Intenție au fost selectate vor participa la Hackathonul de proiecte #CIF2019, care va avea loc în luna octombrie 2019 la Bucuești. Ulterior participării la Hackathonul de proiecte #CIF2019, aceștia vor putea transmite Cererea de finanțare cu toate anexele aferente. Detalii cu privire la aplicarea online sunt prezentate în Ghidul Solicitantului.

Termenul limită de depunere a Scrisorii de Intenție este 13 septembrie 2019, ora 16.00.

Potențialii solicitanți pot adresa întrebări referitoare la acest apel prin e-mail, telefon sau fax până la data de 11 septembrie 2019 (inclusiv) în atenția: Alexandra Soare; E-mail: inovarecivica@fdsc.ro;  telefon: 0757 579 184

Documentele aferente prezentului Apel pentru propuneri de proiect pot fi descărcate de mai jos:

Ghidul solicitantului
Model Scrisoare de Intenție

Pentru aplicare click aici.