DEZVOLTAT DE:                              SPRIJINIT DE:

Activitățile noastre se concentrează pe creșterea calității vieții în zonele istorice

#ONGprezent! vorbește despre provocările cu care ONG-urile din România se confruntă în această perioadă. Despre soluțiile și inițiativele pe care le-au pornit pentru a trece cu bine de ea, atât pentru angajații și voluntarii lor, cât mai ales pentru benefiarii pentru care lucrează.

Stiri.ong și Fondul pentru Inovare Civică publică o serie de interviuri cu organizații mari și mici, din toate domeniile de activitate, de la oraș sau din mediul rural, de peste tot din țară. Vrem să ne ținem la curent și să ne inspirăm unii pe alții, să ne sprijinim și să ne unim forțele, dacă e nevoie. Să fim prezenți, atenți, să avem grijă și să contribuim cu cât putem la eforturile pe care le fac autoritățile publice, mediul privat, mediul academic și mass media în aceste zile.

 

Kristina Creoșteanu

Asociația Împreună pentru Dezvoltarea Comunității – AIDC

Grantee Fondul pentru Inovare Civică

 

Cum este tranziția către „noul normal" post Covid-19? Ce schimbări au intervenit în organizație sau în relațiile ei cu alte organizații sau parteneri?

Am depus cereri de finanțare pentru proiecte comunitare înainte de pandemie, la sfîrșitul anului 2019 și începutul lui 2020. Acestea au fost concepute pentru condiții normale de interacțiune între cetățeni: întâlniri publice, grupuri de lucru, activități pe teren cu voluntarii, participarea la ședințele Consiliului Local pentru susținerea inițiativelor grupurilor lor de inițiativă cetățenești.

Regândim activitățile pentru a obține aceleași rezultate, dar respectând măsurile de precauție contra COVID-19.

Întâlnirile cu cetățenii vor fi mai numeroase, dar cu număr mai mic de participanți, grupurile de lucru vor lucra online și se vor întâlni lunar pentru procesarea informațiilor, voluntarii vor lucra pe teren în grupuri mici de 2-4 persoane, iar participarea la ședințele Consiliului Local va fi organizată din timp și se va face prin reprezentanți voluntari ai grupurilor de inițiativă cetățenești. Întâlnirile cu cetățenii se vor organiza în aer liber ori de câte ori este posibil.

Trebuie să reorganizăm spațiul sediului pentru ca întîlnirile de lucru să asigure condițiile de distanțare, igienă și confort pentru personal, colaboratori și grupurile de lucru.

Trebuie să asigurăm permanent materiale sanitare pentru protecția persoanelor și să facem dezinfecție de cel putin două ori pe zi.

Care sunt provocările cele mai mari pe care le aveți acum și cum le abordați?

AIDC este o organizație cu profil civic și toate activitățile noastre implică cetățenii.

Provocările cu care ne confruntăm sunt legate de numărul și componența după vârstă a beneficiarilor activităților noastre, cunoștințele de operare și accesul online, posibilitățile de deplasare și disponibilitatea de a aloca timp în afara activității de bază.

Ce activități sau inițiative pregătiți pentru perioada următoare?

Concret: lucrăm în colaborare cu Asociațiile Civice Stradale, care cuprind 60% persoane vârstnice și 40% tineri și persoane de vârstă mijlocie. Persoanele vârstnice vor participa și se vor implica mai puțin, pentru a nu se expune riscului îmbolnăvirii. Vom merge noi la ei (echipa AIDC și voluntarii), vom organiza scurte consultări în curți, pe străzi, în locuri amenajate în aer liber.

Activitățile noastre se concentrează pe creșterea calității vieții în zonele istorice prin armonizarea confortului locuirii cu activitatea economică și exploatarea turistică. Informațiile necesare pentru programe pilot și elaborarea politicilor publice se culeg și se procesează online de la instituții și organizații, dar și direct, de la populație. Contactul direct între oameni este indispensabil, chiar dacă va avea loc în condiții stricte și pe durate scurte.

Aproximativ 50% din beneficiari nu folosesc în mod curent mediul online și pentru aceștia vom căuta metode de a menține contactul, cu păstrarea măsurilor de siguranță.

Voluntarii vor avea mai puțin timp disponibil pentru activitățile comunitare și nu trebuie să se expună prea mult contactului social sau acțiunilor pe domeniul public. De aceea, aceste activități trebuie organizate punctual, astfel încât să obținem rezultate clare, cu oameni mai puțini și în timp mai scurt. Practic, activitățile râmân aceleași, dare le fragmentăm în timp și ca efort uman. Vom ajunge la aceleași rezultate, dar în pași mai mici. 

Cum consideri că ne putem sprijini reciproc, în următoarea perioadă, noi între noi, ca ONG-uri, sau noi cu alți actori din comunitate - mediul privat, sectorul public etc.?

Sperăm că mediul privat (mai ales IMM-urile locale, dar și corporațiile) va fi mai solidar: producătorii de materiale de protecție ar putea dona 20% din producție (materiale și echipamente uzuale de protecție) populației vulnerabile.

Organizațiile cu profil social pot primi produsele de protecție, coordonează și asigură servicii primare de sprijinire a populației vulnerabile.

Instituțiile publice ar putea să-și formeze personalul pentru a asigura serviciile on-line, pentru a comunica mult mai bine cu publicul, dar și pentru a asigura serviciile pentru cei care nu folosesc mediul online.

Trebuie găsite metode de a sprijini cetățenii care nu au acces sau nu sunt familiarizati cu activitățile online (organizații sau grupuri de inițiativă care pot ajuta).

Propunem să se aplice un sistem standard de organizare a activităților cu publicul (grupurile țintă, în cazul societății civile) cu metode simple și clare de protejare a sănătății beneficiarilor, personalului și voluntarilor. Fiecare organizație ar aplica acest sistem și l-ar adapta la profilul propriu de activitate.  

Ce mesaj ai avea de transmis publicului CIF?

Precauția, prevenirea, solidaritatea și respectul reciproc ajută societatea să funcționeze. Doar împreună putem merge mai departe!

 

Asociația Împreună pentru Dezvoltarea Comunității - AIDC a fost creată în anul 2001, având ca scop promovarea valorilor democratice în cadrul comunităţilor locale şi are ca profil principal de activitate sprijinirea dezvoltării comunităţilor prin planificare participativă şi training în diferite domenii, educaţia civică, participarea cetăţenească, dezvoltarea şi promovarea bunelor practici şi a schimbului de experienţă între comunităţi şi între grupuri sociale.